Průmyslové vzory – přihlášky, obnovy, licence

Přihláška: Chcete chránit svůj výtvor – vzhled výrobku nebo jeho části? Může jím být např. domek na dětské hřiště, vzhled automobilu, tvar židle, font písma, celkový vzhled internetové stránky, struktura materiálu výrobku nebo jeho zdobení … a mnoho dalšího.

Vhodnou ochranou je průmyslový vzor. Zajistí vám ochranu v České republice nebo i v celé Evropské unii. Dohodneme-li se na zastoupení, zpracuji a podám přihlášku přihlášku průmyslového vzoru. A v celém řízení vás budu zastupovat. V některých případech je vhodné podat hromadnou přihlášku více průmyslových vzorů. Dosáhne se tak lepší ochrany různých variant výrobků. A může to být i podstatně levnější, než podávat přihlášky jednotlivých vzorů postupně.

Obnova: Máte již průmyslový vzor? A víte o tom, že doba ochrany zapsaného vzoru trvá jen 5 let?

Pokud vlastník vzoru zapomene podat žádost o prodloužení vzoru, dojde k zániku ochrany. Je-li zastoupen, zástupce jej s dostatečnou časovou rezervou předem upozorní. A podle pokynu vlastníka pak podá žádost o obnovu vzoru. Ochranná doba průmyslového vzoru je jen 5 let. Celková doba ochrany je nejvýše 25 let.

Licence: Vlastník průmyslového vzoru má výlučné právo jej užít na výrobcích, pro které je vzor zapsán. Může také udělit další osobě právo užít vzor – např. licenční smlouvou. Kvalitně zpracovaná licenční smlouva může přinést další zisk z licenčních poplatků, které jsou ve smlouvě sjednány. Zástupce může zpracovat návrh textu licenční smlouvy podle potřeb a pokynů klienta a po uzavření smlouvy zajistit zákonem stanovenou registraci licenční smlouvy.