Úvodní stránka

Vítejte na stránkách evropského zástupce ETMA+EDA (ochranné známky a průmyslové vzory) a patentového zástupce.

Duševním vlastnictvím se zabývám od roku 2000, a to v profesní i akademické sféře. Poskytuji veřejnosti své služby, které spočívají především v zastupování v řízeních o přihláškách ochranných známek a průmyslových vzorů, ve vymáhání práv ze zapsaného i nezapsaného duševního vlastnictví a v neposlední řadě v konzultační činnosti.

Jsem oprávněn k zastupování před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví a před Úřadem průmyslového vlastnictví (České republiky).