Moje stránka

Toto jsou internetové stránky evropského zástupce ETMA+EDA (ochranné známky a průmyslové vzory) a patentového zástupce.

Duševním vlastnictvím se zabývám od roku 2000, a to v profesní i akademické sféře. Poskytuji veřejnosti své služby, které spočívají především v zastupování v řízeních o přihláškách ochranných známek a průmyslových vzorů, ve vymáhání práv ze zapsaného i nezapsaného duševního vlastnictví a v neposlední řadě v konzultační činnosti.

Jsem oprávněn k zastupování před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví a před Úřadem průmyslového vlastnictví (České republiky).

 

Michal Černý Ph.D., evropský zástupce (ETMA+EDA), patentový zástupce. IČ 60693509. Husovo náměstí 2238/31, CZ-79601 Prostějov.

Zapsán u Komory patentových zástupců č.419, zapsán u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví – ETMA+EDA č.76310.

Také zapsán v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Prostějov.

Michal Černý Ph.D., evropský zástupce (ETMA+EDA), patentový zástupce. IČ 60693509. Husovo náměstí 2238/31, CZ-79601 Prostějov. Zapsán u Komory patentových zástupců č.419, zapsán u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví – ETMA+EDA č.76310. Také zapsán v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Prostějov.