Úvodní stránka

Dobrý den,

vítejte na mé stránce. V Evropské unii jsem evropským zástupcem ETMA+EDA (ochranné známky a průmyslové vzory) a v Česku jsem patentovým zástupcem (M+D). 

Duševním vlastnictvím se zabývám od roku 2000, a to v profesní i akademické sféře. V oblasti práva duševního vlastnictví také pravidelně publikuji – knihy, články v odborných časopisech, příspěvky ve sbornících.

Veřejnosti své služby, které spočívají především v zastupování v řízeních o přihláškách ochranných známek a průmyslových vzorů, ve vymáhání práv ze zapsaného i nezapsaného duševního vlastnictví a v neposlední řadě v konzultační činnosti.

Zastupuji klienty před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví a před Úřadem průmyslového vlastnictví (České republiky) – v řízeních o přihláškách ochranných známek, průmyslových vzoru, označeních původu a zeměpisných označeních, při uplatňování práv cestou námitek proti přihláškám podaným jinými přihlašovateli a také při obraně proti námitkám třetích osob. Ve věcech ochrany duševního vlastnictví jsem také oprávněn zastupovat před soudy.

Rád vám pomohu s ochranou vašeho duševního vlastnictví. Pro kontakt se mnou použijte níže uvedené telefon + 420 603 48 33 32
nebo jednu z těchto emailových adres:
michal.cerny@michalcerny.eu
michalcerny.eu@gmail.com

Děkuji a přeji pěkný den.

JUDr. Michal Černý Ph.D.