Ochranné známky – přihlášky, obnovy, licence

Přihláška: Chcete chránit své logo, název, tvar, barvy, obal, etiketu …?

Nejlépe ochrannou známkou. Zajistí vám ochranu v České republice nebo i v celé Evropské unii. Dohodneme-li se na zastoupení, zpracuji a podám přihlášku ochranné známky. A v celém řízení vás budu zastupovat.

Obnova: Máte již ochrannou známku? A víte o tom, že doba ochrany trvá 10 let?

Občas se vlastníku známky stane, že na dobu ochrany zapomene. Je-li zastoupen, zástupce jej s dostatečnou časovou rezervou předem upozorní. A podle pokynu vlastníka pak podá žádost o obnovu známky. Není-li známka obnovena v zákonné lhůtě, zanikne. Není-li požádáno o obnovu nejpozději do 6 měsíců od skončení doby ochrany, nejde již obnovit. 

Licence: Vlastník známky má výlučné právo ji užít pro označení výrobků a služeb, pro které je známka zapsána. Může také udělit další osobě právo užít známku – např. licenční smlouvou. Kvalitně zpracovaná licenční smlouva může přinést další zisk z licenčních poplatků, které jsou ve smlouvě sjednány. Zástupce může zpracovat návrh textu licenční smlouvy podle potřeb a pokynů klienta a po uzavření smlouvy zajistit zákonem stanovenou registraci licenční smlouvy.