O službách klientům

Poskytuji služby při zastupování v řízeních o přihláškách předmětů průmyslového vlastnictví a také při prosazování práv ze zapsaných předmětů.

V rámci řízeních o přihláškách zajišťuji poradu s klientem, rešerši, poradu spojenou s vyhodnocením výsledku řešerše, návrh seznamu výrobků a služeb (je-li podle práva vyžadován), zpracování přihlášky a její podání, právní úkony v rámci zahájeného řízení v prvním stupni a případně také ve druhém stupni.

Při prosazování práv zjišťuji zastoupení klienta při mimosoudních uspořádáních (smíry) i při soudních řízeních (zpracování a podání žaloby, zastupování v řízení pomocí právních úkonů ve věci samé a procesních úkonů).

Poskytuji také konzultační služby – zejména ve vztahu k širšímu využití duševního vlastnictví. Právo na využití má  vlastník předmětu, u mnoha zapsaných předmětů může být využito i prostřednictvím udělení licence třetí osobě, případně také v rámci širšího balíku – franšízy.

Jsem povinen zachovávat mlčenlivost o svých klientech a jejich věcech. Tuto povinnost bezvýhradně ctím a plním.

Doplňkově se věnuji také lektorské činnosti pro veřejnost. Duševním vlastnictvím se totiž zabývám také ve vědě a při publikační činnosti. Od roku 1996 působím na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Kromě toho jsem akademicky aktivní také na jiných vysokých školách v ČR i zahraničí, ať již pedagogicky nebo ve vědě – např. při zpracování posudků na disertační práce, recenzí na články do vědeckých časopisů apod.