Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví je při podnikání tím nejcennějším, co podnikatel má …

Možná ani nevíte, co všechno patří do duševního vlastnictví. Měli byste ovšem vědět, že je třeba vaše duševní vlastnictví odpovídajícím způsobem chránit a prosazovat.

Do duševního vlastnictví patří veškeré předměty průmyslového vlastnictví, tzn. ochranné známky, průmyslové vzory, označení původu a zeměpisná označení, obchodní tajemství a know-how, obchodní jméno (obchodní firma), patenty na vynálezy, užitné vzory, topografie polovodičových výrobků, doménová jména.

Do duševního vlastnictví patří také ochrana práv autorů, výkonných umělců a právo databázové. V rámci ochrany autorského práva je poskytována ochrana také počítačovým programům.

Pokud si nejste jisti, můžete se podívat do Slovníku základů duševního vlastnictví

U všech výše uvedených předmětů vám mohu pomoci vaše duševní vlastnictví prosadit a zajistit ochranu. I u duševního vlastnictví platí, že prevence je zpravidla méně nákladná než řešení následků, které mohou být nevratné.