Náklady spojené s prosazením duševního vlastnictví

Prevence bývá méně nákladná než řešení následků …..

Náklady spojené se zápisem předmětu do veřejného seznamu (např. rejstříku ochranných známek) spočívají ve správním poplatku a odměně za zastupování.

Náklady spojené s vymáháním práv soudní cestou spočívají v soudním poplatku a dalších nákladech řízení, rovněž tak v odměně za zastupování.

Výše správních poplatků určuje zákon nebo nařízení (Evropské unie). Výši soudních poplatků určuje zákon. Odměna je dohodnuta při převzetí zastoupení.

Obecně však platí, že první konzultace je v případě převzetí zastoupení zahrnuta v celkové odměně za zastupování.